Hållbarhets- och kommunikationsdirektör
Stina Sandell Holmen
Mobil: +46 73 986 51 12
Avdelning: K-stab Hållbarhet och kommunikation
P.O. Box 5407 SE-114 84 Stockholm
Sweden / Sverige
Hållbarhets- och kommunikationsdirektör
Stina Sandell
Holmen
P.O. Box 5407 SE-114 84 Stockholm
Sweden / Sverige
Mobil: +46 73 986 51 12