Plantskolearbetare
Staffan Wikberg Holmen Skog
Telefon: +46 70 207 17 40
Mobil: +46 70 317 43 36
Avdelning: Frö och plant
Gideå Plantskola
896 93 Gideå
Plantskolearbetare
Staffan Wikberg
Holmen Skog
Gideå Plantskola
896 93 Gideå
Telefon: +46 70 207 17 40
Mobil: +46 70 317 43 36