VD
Sören Petersson Holmen Skog
Mobil: +46 70 322 23 34
Avdelning: VD
Hörneborgsvägen 6
891 80 Örnsköldsvik
Sweden
VD
Sören Petersson
Holmen Skog
Hörneborgsvägen 6
891 80 Örnsköldsvik
Sweden
Mobil: +46 70 322 23 34