Verksamhetsutvecklare Leverera och Vägar
Sofie Lundberg Holmen Skog
Mobil: +46 73 821 10 37
Avdelning: Sektion produktion
Hörneborgsvägen 6
891 80 Örnsköldsvik
Verksamhetsutvecklare Leverera och Vägar
Sofie Lundberg
Holmen Skog
Hörneborgsvägen 6
891 80 Örnsköldsvik
Mobil: +46 73 821 10 37