Produktionsledare skötsel och naturvård
Sanna Strömberg Holmen Skog
Mobil: +46 70 390 27 40
Distrikt: Egen skog Norrköping
Avdelning: Skog och Mark Syd
Kansligatan 10
602 10 Norrköping
Sweden
Produktionsledare skötsel och naturvård
Sanna Strömberg
Holmen Skog
Kansligatan 10
602 10 Norrköping
Sweden
Mobil: +46 70 390 27 40