Traktplanerare och skogsbruksplanläggare
Roberth Svensson Holmen Skog
Mobil: +46 70 378 75 42
Distrikt: Köp Götaland
Avdelning: Virkesköp Götaland
Sevedegatan 34
598 37 Vimmerby
Sweden
Traktplanerare och skogsbruksplanläggare
Roberth Svensson
Holmen Skog
Sevedegatan 34
598 37 Vimmerby
Sweden
Mobil: +46 70 378 75 42