Verksamhetsansvarig Vindkraft
Rikard Nilsson Holmen Energi
Mobil: +46 70 639 21 17
Avdelning: Holmen Energi, Vindkraft
Strandvägen 1
SE-114 84 Stockholm
Sweden
Verksamhetsansvarig Vindkraft
Rikard Nilsson
Holmen Energi
Strandvägen 1
SE-114 84 Stockholm
Sweden
Mobil: +46 70 639 21 17