Logistiker
Rickard Näslund Holmen Skog
Mobil: +46 70 390 20 52
Region: Mitt
Avdelning: Virkesavdelning Mitt
Håstaholmen
824 42 Hudiksvall
Logistiker
Rickard Näslund
Holmen Skog
Håstaholmen
824 42 Hudiksvall
Mobil: +46 70 390 20 52