Traktplanerare och skogsbruksplanläggare
Peter Eriksson Holmen Skog
Mobil: +46 73 061 77 62
Distrikt: Köp Bollnäs
Avdelning: Virkesköp Bollnäs
Storgatan 29 1 tr
811 31 Sandviken
Traktplanerare och skogsbruksplanläggare
Peter Eriksson
Holmen Skog
Storgatan 29 1 tr
811 31 Sandviken
Mobil: +46 73 061 77 62