Viltförvaltare
Mikael Karlsson Holmen Skog
Mobil: 072-2323 454
Distrikt: Egen skog Umeå
Avdelning: Skog och Mark Västerbotten
Umestan
Hus 3
903 47 Umeå
Viltförvaltare
Mikael Karlsson
Holmen Skog
Umestan
Hus 3
903 47 Umeå
Mobil: 072-2323 454