HR-chef Holmen Skog
Mats Nilsson Holmen Skog
Mobil: +46 70 398 16 01
Avdelning: Stab HR
Hörneborgsvägen 6
891 80 Örnsköldsvik
Sweden
HR-chef Holmen Skog
Mats Nilsson
Holmen Skog
Hörneborgsvägen 6
891 80 Örnsköldsvik
Sweden
Mobil: +46 70 398 16 01