Skogsskötselansvarig
Marita Edlund Holmen Skog
Mobil: +46 72 504 25 98
Distrikt: Egen skog Örnsköldsvik
Avdelning: Skog och Mark Västernorrland/Jämtland
Köpmangatan 9
895 30 Bredbyn
Skogsskötselansvarig
Marita Edlund
Holmen Skog
Köpmangatan 9
895 30 Bredbyn
Mobil: +46 72 504 25 98