Konferensansvarig
Malin Hoffrén Holmen Skog
Mobil: +46 70 205 95 29
Distrikt: Egen skog Norrköping
Avdelning: Skog och Mark Syd
Elgsjögården
Häradstorp
612 91 Finspång
Sweden
Konferensansvarig
Malin Hoffrén
Holmen Skog
Elgsjögården
Häradstorp
612 91 Finspång
Sweden
Mobil: +46 70 205 95 29