Virkesköpare
Magnus Lindgren Holmen Skog
Mobil: +46 72 208 43 53
Distrikt: Kopavdelning
Avdelning: Köpavdelning Nord

Hus 3
Skellefteå
Virkesköpare
Magnus Lindgren
Holmen Skog

Hus 3
Skellefteå
Mobil: +46 72 208 43 53