Kommunikatör
Lotta Gunnarsson Holmen Skog
Mobil: +46 70 691 57 80
Fax: +46 11 23 61 70
Avdelning: Stab marknad och kommunikation
Vattengränden 2
601 88 Norrköping
Sweden
Kommunikatör
Lotta Gunnarsson
Holmen Skog
Vattengränden 2
601 88 Norrköping
Sweden
Mobil: +46 70 691 57 80
Fax: +46 11 23 61 70