Virkesköpare Västerås Sala
Lars Hedlund Johansson Holmen Skog
Mobil: +46 76 764 23 38
Distrikt: Köp Västerås
Avdelning: Virkesköp Västerås/Örebro
Tunbytorpsgatan 1
721 37 Västerås
Sweden
Virkesköpare Västerås Sala
Lars Hedlund Johansson
Holmen Skog
Tunbytorpsgatan 1
721 37 Västerås
Sweden
Mobil: +46 76 764 23 38