Fastighetsassistent
Kjell Pettersson Holmen Skog
Mobil: +46 70 584 84 75
Distrikt: Egen skog Norrköping
Avdelning: Skog och Mark Syd
Kansligatan 10
602 10 Norrköping
Sweden
Fastighetsassistent
Kjell Pettersson
Holmen Skog
Kansligatan 10
602 10 Norrköping
Sweden
Mobil: +46 70 584 84 75