Kommunikatör Hållbarhet
Katarina Granö Holmen Paper
Mobil: +46 70 258 20 66
Avdelning: Communication
Vattengränden 2
SE-601 88 Norrköping
Sweden / Sverige
Kommunikatör Hållbarhet
Katarina Granö
Holmen Paper
Vattengränden 2
SE-601 88 Norrköping
Sweden / Sverige
Mobil: +46 70 258 20 66