Produktionsledare Producera
Karl Noro-Larsson Holmen Skog
Mobil: +46 70 228 70 80
Distrikt: Kopavdelning
Avdelning: Produktionsavdelning Nord
Hus 2
903 47 Umeå
Sweden
Produktionsledare Producera
Karl Noro-Larsson
Holmen Skog
Hus 2
903 47 Umeå
Sweden
Mobil: +46 70 228 70 80