Traktplanerare
John Königsson Holmen Skog
Mobil: +46 70 326 45 23
Distrikt: Egen skog Umeå
Avdelning: Skog och Mark Västerbotten
Umestan
Hus 3
903 47 Umeå
Sweden
Traktplanerare
John Königsson
Holmen Skog
Umestan
Hus 3
903 47 Umeå
Sweden
Mobil: +46 70 326 45 23