Virkesköpare Enköping och Sydvästra Uppsala
Johan Sandh Holmen Skog
Telefon: 072 215 22 37
Mobil: 072 21 52 237
Distrikt: Köp Uppland
Avdelning: Virkesköp Uppland
Skogskontoret
740 11 Länna
Virkesköpare Enköping och Sydvästra Uppsala
Johan Sandh
Holmen Skog
Skogskontoret
740 11 Länna
Telefon: 072 215 22 37
Mobil: 072 21 52 237