Logistiker
Jenny Sallkvist Holmen Skog
Mobil: +46 70 346 90 94
Distrikt: Köp Uppland
Avdelning: Virkesavdelning Mitt
Skogskontoret
740 11 Länna
Sweden
Logistiker
Jenny Sallkvist
Holmen Skog
Skogskontoret
740 11 Länna
Sweden
Mobil: +46 70 346 90 94