Projektledare Industriell utveckling
Hannes Vomhoff Holmen
Telefon: +46 70 379 17 15
Mobil: +46 70 379 17 15
Avdelning: Holmen Utveckling
Strandvägen 1
114 84 Stockholm
Projektledare Industriell utveckling
Hannes Vomhoff
Holmen
Strandvägen 1
114 84 Stockholm
Telefon: +46 70 379 17 15
Mobil: +46 70 379 17 15