Viltförvaltare
Håkan Svensson Holmen Skog
Mobil: +46 70 207 57 64
Region: Syd
Avdelning: Skogsvårdsavdelning Syd
Kansligatan 10
602 09 Norrköping
Sweden
Viltförvaltare
Håkan Svensson
Holmen Skog
Kansligatan 10
602 09 Norrköping
Sweden
Mobil: +46 70 207 57 64