Plantskolearbetare
Göran Sönnerland Holmen Skog
Telefon: +46 70 595 20 45
Mobil: +46 70 595 20 45
Avdelning: Frö och plant
Gideå Plantskola
896 93 Gideå
Plantskolearbetare
Göran Sönnerland
Holmen Skog
Gideå Plantskola
896 93 Gideå
Telefon: +46 70 595 20 45
Mobil: +46 70 595 20 45