Plantskolearbetare
Göran Eliasson Holmen Skog
Telefon: +46 70 253 06 04
Mobil: +46 70 253 06 04
Avdelning: Frö och plant
Gideå Plantskola
896 93 Gideå
Plantskolearbetare
Göran Eliasson
Holmen Skog
Gideå Plantskola
896 93 Gideå
Telefon: +46 70 253 06 04
Mobil: +46 70 253 06 04