Kommunikatör
Erika Jonsson Holmen Skog
Mobil: +46 70 370 32 15
Avdelning: Stab kommunikation
Hörneborgsvägen 6
891 80 Örnsköldsvik
Sweden
Kommunikatör
Erika Jonsson
Holmen Skog
Hörneborgsvägen 6
891 80 Örnsköldsvik
Sweden
Mobil: +46 70 370 32 15