Skogsbruksplanläggare
Emelie Bergquist Holmen Skog
Mobil: +46 70 315 35 50
Distrikt: Kopavdelning
Avdelning: Köpavdelning Nord
Anbudsgatan 9
931 57 Skellefteå
Sweden
Skogsbruksplanläggare
Emelie Bergquist
Holmen Skog
Anbudsgatan 9
931 57 Skellefteå
Sweden
Mobil: +46 70 315 35 50