Produktionsledare
Elin Brink Holmen Skog
Telefon: +46 76 14 72 623
Mobil: +46 76 14 72 623
Region: Nord
Avdelning: Produktionsavdelning Nord
Vilhelminavägen 3
921 25 Lycksele
Produktionsledare
Elin Brink
Holmen Skog
Vilhelminavägen 3
921 25 Lycksele
Telefon: +46 76 14 72 623
Mobil: +46 76 14 72 623