Verksamhetsansvarig Vattenkraft
Daniel J Norenius Holmen Energi
Mobil: +46 73 274 85 29
Avdelning: Holmen Energi
Hörneborgsvägen 6
891 80 Örnsköldsvik
Sweden
Verksamhetsansvarig Vattenkraft
Daniel J Norenius
Holmen Energi
Hörneborgsvägen 6
891 80 Örnsköldsvik
Sweden
Mobil: +46 73 274 85 29