Fastighetsansvarig Nord
Christina Conradsson-Nordin Holmen Skog
Mobil: +46 70 649 51 65
Fax: +46 660 759 86
Avdelning: Stab fastighet
Hörneborgsvägen 6
891 80 Örnsköldsvik
Sweden
Fastighetsansvarig Nord
Christina Conradsson-Nordin
Holmen Skog
Hörneborgsvägen 6
891 80 Örnsköldsvik
Sweden
Mobil: +46 70 649 51 65
Fax: +46 660 759 86