Virkesköpare Ovanåker
Christer Lindberg Holmen Skog
Telefon: 070-310 77 40
Distrikt: Köp Bollnäs
Avdelning: Virkesköp Bollnäs
Skolallén 2
821 41 Bollnäs
Virkesköpare Ovanåker
Christer Lindberg
Holmen Skog
Skolallén 2
821 41 Bollnäs
Telefon: 070-310 77 40