Projektledare
Christer Hörnfeldt Holmen Skog
Mobil: +46 70 207 49 04
Avdelning: Stab verksamhetsstöd
Hörneborgsvägen 6
891 80 Örnsköldsvik
Sweden
Projektledare
Christer Hörnfeldt
Holmen Skog
Hörneborgsvägen 6
891 80 Örnsköldsvik
Sweden
Mobil: +46 70 207 49 04