Skogsbruksplanläggare
Christer Hållberg Holmen Skog
Mobil: +46 70 546 77 51
Distrikt: Egen skog Örnsköldsvik
Avdelning: Köpavdelning Nord
Varvsbergsvägen 2B
891 20 Örnsköldsvik
Sverige
Skogsbruksplanläggare
Christer Hållberg
Holmen Skog
Varvsbergsvägen 2B
891 20 Örnsköldsvik
Sverige
Mobil: +46 70 546 77 51