Skogsbruksplanläggare
Christer Hållberg Holmen Skog
Mobil: +46 70 546 77 51
Distrikt: Egen skog Örnsköldsvik
Avdelning: Virkesköp Nord
Varvsbergsvägen 2B
891 20 Örnsköldsvik
Sweden
Skogsbruksplanläggare
Christer Hållberg
Holmen Skog
Varvsbergsvägen 2B
891 20 Örnsköldsvik
Sweden
Mobil: +46 70 546 77 51