Plantskolearbetare
Cecilia Karlsson Holmen Skog
Telefon: +76 70 308 03 04
Mobil: +46 70 308 03 04
Avdelning: Frö och plant
Friggesunds Plantskola
820 62 Bjuråker
Plantskolearbetare
Cecilia Karlsson
Holmen Skog
Friggesunds Plantskola
820 62 Bjuråker
Telefon: +76 70 308 03 04
Mobil: +46 70 308 03 04