Plantskolearbetare
Carola Strömgren Holmen Skog
Telefon: +46 70 235 63 66
Mobil: +46 70 235 63 66
Avdelning: Frö och plant
Gideå Plantskola
896 93 Gideå
Sweden
Plantskolearbetare
Carola Strömgren
Holmen Skog
Gideå Plantskola
896 93 Gideå
Sweden
Telefon: +46 70 235 63 66
Mobil: +46 70 235 63 66