Supply Chain Intergration Manager
Björn Jonsson-Dannetun Holmen Paper
Mobil: +46 70 592 26 02
Avdelning: Operation & Logistics
Vattengränden 2
SE-601 88 Norrköping
Sweden / Sverige
Supply Chain Intergration Manager
Björn Jonsson-Dannetun
Holmen Paper
Vattengränden 2
SE-601 88 Norrköping
Sweden / Sverige
Mobil: +46 70 592 26 02