Daniel Stridsman, Distriktschef på Holmen Skog

"Ett litet stort företag"

"Det bästa med Holmen som arbetsgivare är att koncernen är tillräckligt stor för att kunna erbjuda utvecklingsmöjligheter. Jag har haft sex olika befattningar under min tid på Holmen, från Norsjö i norr till Vimmerby i söder. I övrigt är koncernen tillräckligt liten för att det ska kännas familjärt och att man ska kunna känna igen och lära känna många människor, även över koncerngrenarna" berättar Daniel.

"Få verksamheter jobbar med ett hundraårigt perspektiv"

Långsiktighet och hållbarhet är viktiga frågor för Daniel. "Det är få verksamheter som jobbar med ett hundraårigt perspektiv så som vi gör i vårt skogsbruk, " konstaterar han. "Det gör mig stolt, jag tycker att vi gör en insats för framtiden. Klimatfrågan är jätteviktig och den kommer inte bli mindre viktig framåt."

"Man kan göra det mesta av trä"

"Holmens produkter har framtiden för sig. Den råvara som vi levererar till industrin den är förnyelsebar och tillverkas med ett otroligt långsiktigt perspektiv. I framtiden kommer det vara ännu mer efterfrågat, egentligen oavsett vad industrin väljer att göra med den, man kan göra det mesta av trä", skrattar Daniel och avslutar" Jag tror att vi har framtiden för oss."