Erik, Jarmo och Andreas, Iggesunds bruk

Erik, Jarmo och Andreas är ett av teamen på Iggesunds bruks massalinje 4. Killarna jobbar dagligen i en process där ved förädlas till kartongmassa. De är ett sammansvetsat och engagerat team. I denna film ger de sin syn på vad som krävs för ett framgångsrikt samarbete och teamarbete.

"Man måste våga försöka och ta för sig"

"En av anledningarna till att vårt teamarbete blivit så bra är att vi jobbat ett par år tillsammans i samma konstellation", inleder Erik.

"Ett bra team bygger på att vi tillsammans har en viss kunskapsnivå, det har vi till delvis fått genom kunskapsöverföring från Erik som är den som jobbat här längst av oss tre", berättar Jarmo.

"Det handlar mycket om att vara engagerad och vilja", fortsätter Erik." Det handlar inte om att gömma sig bakom någon annan. För att lära sig och bli bättre så måste man våga försöka, ta för sig i situationer som uppstår."

"Ett bra sammansvetsat team bygger mycket på tillit"

Att killarna fungerar och jobbar bra tillsammans är tydligt. De fyller i varandras meningar och har en gemensam syn på vad som krävs för att de ska lyckas som team.

"Man måste ha en miljö där man inte är rädd för att göra fel" konstaterar Jarmo. Eftersom det inte finns någon simulator på bruket så måste problem som uppkommer lösas på plats i full produktion. Förtroende och rutin är grunden för samarbetet.

"Ett bra sammansvetsat team bygger mycket på tillit, att man vågar testa och diskutera. Känslan av att våga är väldigt viktig", instämmer Andreas. "Det beror mycket på vilka man jobbar med och hur bra sammanhållning man har i gruppen."

"Vi blir som en liten familj"

"På det sättet vi jobbar - vi kan jobba helger, storhelger och vardagar blandat – då blir vi som en liten familj. Och då är det viktigt att det fungerar. På många sätt. Inte bara kunskapsmässigt utan även relationsmässigt." berättar Erik. Både Andreas och Jarmo instämmer snabbt.

"Det är så det ska fungera. Och det gör det i vårt arbete, i vårt team" säger Jarmo.

"Det absolut bästa är att vi har tillit till varandra, att vi har kul tillsammans, att man tycker att det är roligt att komma hit. Att man trivs med sina kollegor", avslutar Erik.