Vill du jobba i en klimatsmart framtidsbransch och förverkliga Holmens potential inom vindkraft, vattenkraft, bergprodukter och fastighetsutveckling? 

Din nya arbetsplats?

Holmen producerar i nuläget cirka 1,5 TWh förnybar el från vind och vattenkraft, och är en av Sveriges tio största kraftproducenter. Vi har stor potential och en unik position i vindkraftsbranschen med ett stort eget markinnehav om 1,3 miljoner hektar, egen projektutveckling och kapital för att investera själv i förnybar elproduktion. Vi har stora ambitioner och ett tydligt uppdrag att utveckla vindkraft med utgångspunkt i vårt eget markinnehav. Därför behöver vi förstärka organisationen inom projektutveckling för vindkraft.

Jag som rekryterar heter Hulda Pettersson och är projektutvecklingschef för vindkraft inom Holmen Energi. Mitt ledarskap bygger på förtroende och alla individers möjlighet att både ta ansvar för verksamheten samt utvecklas i sin roll. Vårt team består av kompetenta och engagerade projektledare inom projektutveckling för vindkraft och nu vi vill bli fler! Vi jobbar tillsammans för projektens och Holmens bästa och tar tillvara våra respektive styrkor för att växa och utvecklas både som individer och som grupp för att driva verksamheten framåt.

Din framtida utmaning

I rollen som projektledare är du ansvarig för projektets framdrift och har ansvar för tidplan, kvalitet och budget. Till stöd har du kollegor och specialister inom Holmens organisation samt ett brett samarbete med konsulter och specialister inom en rad delområden.  Du har fokus på helheten och säkerställer att projektorganisationen är utformad för de uppgifter som ska genomföras.

Arbetsuppgifterna innefattar att driva, koordinera och ansvara för vindkraftsprojekt från projektidé till färdig vindkraftspark, med fokus på projekt i tillståndsfas och med den uthållighet som processerna innebär. Via kartläggning av vårt markinnehav identifieras möjliga projektområden fram där du som projektledare ansvarar för att dessa utreds vidare i relevant omfattning genom fördjupad analys, inventeringar och utredningar, vilket inkluderar bland annat områdets miljömässiga, sociala och tekniska förutsättningar. För de projektområden som bedöms ha fortsatt goda förutsättningar för vindkraft fortsätter projektledarens arbete med ansvar för samråds- och tillståndsprocess fram till ansökan om tillstånd.

Flertalet av projekten befinner sig i nuläget i utrednings- och tillståndsfas, men arbete i alla faser kan vara aktuellt där respektive medarbetares unika kunskaper och styrkor förvaltas på bästa vis.

För att lyckas i rollen

Du kan driva och koordinera flera parallella processer med interna och externa resurser. Du är driftig, ansvarstagande och strukturerad. Du är trygg i relationer med andra parter, är lyhörd och har god förmåga att kommunicera. Du är uthållig och kan behålla fokus även vid utdragna processer. Samarbete och att lyckas tillsammans är självklart för dig. Du är en del av ett team som stöttar varandra och arbetar tillsammans för att utveckla verksamheten.

Vi ser att du har arbetat några år som konsult, på myndighet eller från liknande roll inom vindkraft eller andra miljöbalksprövningar. Du har relevant akademisk utbildning, t.ex. som civilingenjör, inom naturvetenskap, juridik, lantmäteri eller samhällsvetenskap, som tillsammans med din erfarenhet ger dig rätt förutsättningar för rollen.

Tjänsten innehåller en del resor inom landet. Föreslagen placeringsort är Umeå, Örnsköldsvik, Stockholm eller Norrköping, men för rätt person kan även annan placeringsort vara aktuell.

Urval och intervjuer kommer att ske löpande, vänta därför inte med att skicka in din ansökan!

Vi erbjuder dig

Vi erbjuder dig en utmanande och ansvarsfull roll med stora utvecklingsmöjligheter i en internationell och välmående organisation. Vi har en öppen och välkomnande atmosfär som genomsyras av våra värderingar mod, engagemang och ansvar. I din roll har du möjlighet att bidra till Holmens samt din egen utveckling och framgång.

 


Anställningsform

Tillsvidare

Arbetstid

Dag

Sysselsättningsgrad

Heltid

Placering

Stockholm

Sista ansökningsdag

9 januari, 2022


Hulda Pettersson

Chef Projektutveckling

Skicka e-post

Skicka ansökan

Vi får skogen att växa och ge

Holmens verksamhet utgår från kraften som finns i skogen. Träden som växer, vattnet som rusar i älvarna och vinden som blåser i trädtopparna. Det är kärnan i Holmen, en affär byggd på skogens kretslopp och de förnybara produkter vi kan skapa av detta. Våra affärsområden är Skog, Energi, Trävaror, Kartong och Papper. Vi är 3 300 medarbetare som med mod, engagemang och ansvar skapar en hållbar framtid.

Grön energi från vara marker Holmen producerar förnybar energi från vind och vatten. Vi äger 21 vattenkraftverk i Sverige, själva och tillsammans med andra, och investerar i att bygga mer vindkraft på vår egen mark. Vid sidan av energiproduktionen utvecklar vi andra möjligheter på vår mark, till exempel bostäder och bergtäkter.