Vill du jobba i en framtidsbransch med en klimatsmart råvara som utgångspunkt och där förnybar energi  bidrar i omställningen till ett fossilfritt samhälle? 

Din nya arbetsplats?

Grön energi från vara marker Holmen producerar förnybar energi från vind och vatten. Vi äger 21 vattenkraftverk i Sverige, själva och tillsammans med andra, och investerar i att bygga mer vindkraft på vår egen mark. Vid sidan av energiproduktionen utvecklar vi andra möjligheter på vår mark, till exempel bostäder och bergtäkter.

Holmen är en av Sveriges största markägare och förvaltar över 1,3 miljoner hektar från norr till söder i landet. Vi befinner oss mitt i den energiomställning som berör så mycket i vårt samhälle och vi har stor potential som möjliggörare för den framtida utvecklingen till ett fossilfritt samhälle som väntas ske de kommande decennierna. Du kommer ha en viktig roll i vårt arbete med hur vi kommunicerar såväl internt som externt.

Koncernkontoret är beläget i vackra lokaler centralt i Stockholm. Här jobbar experter och specialister inom hållbarhet, kommunikation, inköp, utveckling, HR, ekonomi & finans och juridik för att stötta verksamheten och driva koncerngemensamma frågeställningar framåt. Lokalerna på Strandvägen är en naturlig mötesplats inom koncernen, många möten förläggs här och det är en kontinuerlig genomströmning av kollegor från andra delar av organisationen.

Din framtida utmaning

Som kommunikationschef ansvarar du för vår interna och externa kommunikation och planerar, driver och samordnar övergripande kommunikationsaktiviteter tillsammans med ledningen av affärsområdet samt med det koncerngemensamma kommunikationsrådet HCC Holmen Communications Council.

Du tar aktiv del i företagets strategiska arbete med ett tydligt hållbarhetsfokus och du upprätthåller och utvecklar affärsområdets kommunikation samt koncernens gemensamma kommunikationsplattform och varumärke. Du stöttar och utvecklar affärsområdets ledning och kollegor samt är en god rådgivare i kommunikationsfrågor. Arbetet drivs inom affärsområdet men bygger på samarbete och koordinering med övriga affärsområdes kommunikationsavdelningar och ledningsgrupper. 

Du ger både strategiskt och operativt kommunikationsstöd och arbetet är en balanserad kombination av strategi och verkstad. Att analysera in- och omvärld, omsätta kommunikationsstrategier till konkreta handlingsplaner, genomföra, implementera och följa upp effekter är självklara delar i hur du tar dig an rollen. Du rapporterar till Holmens Energis vd och är en del av affärsområdesledningen.

I uppdraget ingår även att driva projekt inom området, upprätthålla goda kontakter med lokala myndigheter och andra intressenter. Vissa resor inom landet ingår i rollen.

För att lyckas i rollen

Vi ser att du är en erfaren kommunikatör som jobbat inom en större koncern gärna med verksamhet på energisidan och /eller offentlig verksamhet eller myndighet där tillståndsfrågor och opinion i hög grad styr den kommunikativa agendan. Du har en lång och bred erfarenhet av att arbeta fram och förankra kommunikationsplaner med vidhängande beredskapsplaner samt är själv en god skribent och redaktör.

I grunden har du en relevant högskoleutbildning inom området samt praktisk erfarenhet från opinions- och påverkansarbete. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper där ett prestigelöst och proaktivt förhållningssätt med gott omdöme och en uppövad förmåga att läsa av vad som sker runt om i världen är en framgångsfaktor.

Att samarbeta och lyckas tillsammans är för dig en självklarhet. Att nätverka, skapa goda relationer med en vilja att göra andra bättre faller för dig naturligt. Du är en resultat- och lösningsorienterad samt strukturerad person som har viljan och förmågan att bidra i det strategiska arbetet samtidigt som du få saker att hända och driver de operativa frågorna i mål.

Du behärskar svenska och engelska obehindrat i tal och skrift.

Vi erbjuder dig

Vi erbjuder dig en utmanande och ansvarsfull roll med stora utvecklingsmöjligheter i en internationell och välmående organisation. Vi har en öppen och välkomnande atmosfär som genomsyras av våra värderingar mod, engagemang och ansvar. I din roll har du möjlighet att bidra till Holmens samt din egen utveckling och framgång.

Möt våra medarbetare

Skicka ansökan

Anställningsform

Tillsvidare

Arbetstid

Dag

Sysselsättningsgrad

Heltid

Placering

Stockholm

Sista ansökningsdag

22 augusti, 2021