Är du engagerad, intiativtagande, driven och självgående?
Trivs du med att arbeta nära verksamheten och skifta fokus mellan operativt och strategiskt HR arbete i en roll som rör sig brett över flertalet HR-relaterade frågor?
Vill du bli vår nya kollega? 

Din nästa arbetsplats?

Holmen Trävaror är ett av fem affärsområden i Holmen koncernen. Vid våra fem anläggningar tillverkas snickerivirke, konstruktionsvirke och limträ som används till exempelvis möbler, fönster, golv, fasader, bryggor och till större byggnader i trä, exempelvis skolor och bostadshus. Vi drivs av vår passion för trävaror och ligger långt fram vad gäller att använda ny teknik för att nyttja råvaran maximalt.

Holmen Trävarors HR avdelning är i en spännande utvecklingsfas då vårt affärsområde expanderar stort genom ett  förvärv av Martinsons sågverk i norr och vi går från ca 350 anställda till drygt 700 anställda. För vår HR avdelning innebär det att vi håller på och bygger upp en ny HR avdelning där vi tillsammans tar fram nya gemensamma arbetssätt för att möta de nya förutsättningarna och behoven från verksamheten på bästa sätt.

Din framtida utmaning

Som HR-specialist hos oss har du en viktig roll i att driva det operativa arbetet på våra enheter i Kroksjön och Bygdsiljum, men förväntas också tillsammans med övriga HR-kollegor bidra till att hålla ihop och utveckla affärsområdets strategiska utveckling i HR-frågor. Vissa koncernövergripande projekt kan också förekomma. Du arbetar nära verksamhet och ledning och rapporterar till affärsområdets HR-chef. Placeringsort är Kroksjöns Sågverk utanför Skellefteå men det ingår också att i viss utsträckning vara på plats på Bygdsiljums Sågverk.

Rollen rör sig brett över flertalet HR-relaterade frågor. Du är ett stabilt och proaktivt stöd till våra chefer i frågor som gäller till exempel att attrahera och rekrytera samt att avveckla personal, kompetensutveckling på såväl individ som gruppnivå, rehabiliteringsplanering, arbetsmiljö samt avtals- arbetsrättsliga frågor och förhandlingar.

Du ingår i HR-teamet på Holmen Trävaror som består av HR-chef och HR-specialister  Vi arbetar tight tillsammans på ett affärsnära sätt för att bidra till verksamhetens mål

För att lyckas i rollen

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Som person är du genom ditt engagemang initiativtagande, driven och självgående. Du trivs med att arbeta nära verksamheten samt stöttar och underlättar för andra i din yrkesroll. Det är självklart för dig att ta ansvar för ditt kompetensområde och har modet att ifrågasätta och bidra med tankar och idéer kring förbättringar. Vidare har du förmågan att skifta fokus mellan operativt och strategiskt arbete. Då tjänsten bygger mycket på relationsskapande är god kommunikativ förmåga samt att förmedla kunskap och information viktig.

Vi tror att du har minst 3-5 års erfarenhet av självständigt HR-arbete, såväl operativt som strategiskt. Du har högskoleutbildning inom personal/beteendevetenskap eller likvärdig utbildning. Vi ser gärna att du har erfarenhet av kollektivavtal och fackliga förhandlingar samt värnar om det fackliga samarbetet samtidigt som du har en tydlig arbetsgivarroll.

Vi erbjuder dig

I Holmen Trävaror arbetar vi i en prestigelös organisation med snabba beslutsvägar och korta avstånd från idé till genomförande. Samtidigt som vi är tillräckligt små för att du ska kunna påverka, har vi också styrkan att som koncern genomföra utveckling och förändring.

Vi erbjuder ett varierande, fritt och ansvarsfullt arbete. Vi har en öppen och välkomnande atmosfär som genomsyras av våra värderingar mod, engagemang och ansvar.

HR specialisten rapporterar till Holmen Trävarors HR chef som är stationerad i Umeå. En del resor inom Sverige ingår i tjänsten.

Vi drogtestar alla vi avser att anställa.
Intervjuer kan komma att ske löpande.

 


Anställningsform

Tillsvidare

Arbetstid

Dag

Sysselsättningsgrad

Heltid

Placering

Kroksjön

Sista ansökningsdag

12 december, 2021


Johan Thysell

HR chef

072-402 67 36

Skicka e-post

Martin Nyman

Unionen

+46 70 651 45 80

Skicka e-post

Skicka ansökan

Vi får skogen att växa och ge

Holmens verksamhet utgår från kraften som finns i skogen. Träden som växer, vattnet som rusar i älvarna och vinden som blåser i trädtopparna. Det är kärnan i Holmen, en affär byggd på skogens kretslopp och de förnybara produkter vi kan skapa av detta. Våra affärsområden är Skog, Energi, Trävaror, Kartong och Papper. Vi är 3 300 medarbetare som med mod, engagemang och ansvar skapar en hållbar framtid.

Trä som bygger framtiden Holmen förädlar framtidsmaterialet trä, det enda byggmaterial som är helt förnybart. I moderna sågverk producerar vi sågade och förädlade trävaror till snickeri-, byggindustri och bygghandel. Genom Martinsons Byggsystem, en del av Trävaror, erbjuder vi kundanpassade lösningar för ett klimatsmart och storskaligt träbyggande. Våra produktionsanläggningar finns i Braviken, Iggesund, Linghem, Bygdsiljum och Kroksjön, nära våra skogsinnehav i både norr och söder. Sammanlagt är vi drygt 700 medarbetare.