Brett spektrum av möjligheter

Inom vår verksamhet finns det ett brett spektrum av jobb och möjligheter. Med skogen som bas har vi många gemensamma frågeställningar, oavsett roll. Med ett hållbart skogsbruk ökar tillväxten i våra skogar samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras. Det skapar en stor förståelse mellan de olika funktioner och yrkesgrupper vi har. Det ger också en unik möjlighet att växla mellan vitt skilda uppgifter på ett sätt som är svårt att åstadkomma inom andra branscher.

Holmen Skog finns över stora delar av landet, vilket gör det möjligt för dig att röra på dig geografiskt om du önskar. Holmen präglas av öppenhet och gemenskap, så även om vi sitter på olika orter är det lätt att lära känna många personer inom organisationen, bygga nätverk, känna samhörighet och bli en del av gänget.

I skogen växer framtiden. Vill du växa med oss?

På Holmen vet vi att skogen är framtiden. Därför utmanar vi hela tiden oss själva och i det arbetet kommer du att spela en viktig roll. Vi vill att du utmanar oss, att du kommer med förslag på utveckling och har idéer om hur vi tillsammans kan ta ytterligare steg framåt. Inom Holmen Skog har du stor frihet att skapa din roll och kan påverka ditt arbete för att nå uppsatta mål. Genom att engagera dig i frågor du brinner för har du alla möjligheter att vidga din kompetens och forma din egen utveckling.

Vi jobbar tillsammans mot ett gemensamt mål

För att både trivas och göra ett bra jobb hos oss krävs det att du har förmågan att planera och leda ditt eget arbete, samtidigt som du kan hantera frågor som dyker upp längs vägen. Du gillar att lösa problem, kan ta beslut och vågar ta kontakt med människor. Dessutom ser du nyttan i att samarbeta, eftersom det är vi tillsammans som ska nå våra gemensamma mål.

Om du är skogligt utbildad eller på annat sätt vill jobba med skogen som bas, så är det här några exempel på roller du kan ha hos oss:

  • Fastighetsförvaltare
  • Produktionsledare (inom produktion, leverans, skogsvård och naturvård)
  • Traktplanerare
  • Skogsmaskinförare
  • Verksamhetsutvecklare
  • Virkesköpare