Träffa Emma– en av våra fantastiska traineer började i höstas på Holmen Iggesund.

Du är trainee på Holmen Iggesund, berätta!

Vi är liten grupp traineer på fyra personer här på Iggesund i år. Traineeåret består av tre rotationsrundor. Jag har en "hemavdelning" där jag också kommer fortsätta efter traineeåret, men jag får samtidigt möjlighet att få en djupare inblick i andra delar av verksamheten. Jag gillar verkligen upplägget!

Jag har fått ett eget projekt på min avdelning (det har alla traineer fått) som är min bas i traineeprogrammet. Jag undersöker omställningar på våra maskiner, d.v.s. när vi byter från en kvalitet till en annan - vi gör ju omställningar hela tiden. Tanken är att jag inte nischar in mig på en specifik del av kartongmaskinen utan att jag har helhetsperspektivet vad gäller hela vårt produktregister. Sedan har jag pluggat energi och miljö så självklart kommer energieffektiviseringsperspektivet att finnas med. 

Parallellt går vi kartongskola några dagar i veckan. Här går vi igenom grunden kring de olika delarna i kartongtillverkning, igår lärde vi oss till exempel mer kring bestrykning.

Mycket fokus ligger även på att skapa kontaktnät, lära känna olika roller och funktioner i organisationen och bli inspirerad kring vilka karriärvägar vi kan ta framåt.

Hur hamnade du på Holmen?

Jag och min sambo bestämde oss för att flytta upp i vintras och började söka jobb. Då fick jag tips av två kompisar som gått Female Technical Engineer och som fått bra intryck av Holmen.  Jag kände direkt att det ett företag som passade mig - tung industri med ett stort fokus på hållbarhet.

Fördelen med att jobba på ett företag som Holmen är att jag får en bred erfarenhet samtidigt som jag faktiskt har möjlighet att påverka vilken riktning jag vill gå eller om det är något jag vill lära mig mer av. Jag tycker att det är nyttigt att lära sig industrin från grunden, att se och få vara med. Jag upplever också att nyanställda ganska snabbt får mandat att vara med och påverka och ta beslut.

 

Vad har varit det roligaste?

Det låter så klyschigt, men det roligaste har varit att träffa så mycket olika roller och människor. Det är också det som är unikt med en traineetjänst, att få möjlighet att lägga tid på att knyta kontakter.

Jag har alltid tyckt att allt tjat om att nätverka och knyta kontakter har låtit lite fånigt och inte riktigt sett värdet i det. Jag har tänkt man jobbar ju där man jobbar, men jag har ändrat uppfattning i den frågan. Jag har fått många inspirationskällor, faktiskt andra kvinnor på bruket som jag ser upp till.

 

Vad hade du för förväntningar och är det något som förvånat dig?

Jag hade, som så många andra, en uppfattning om att det skulle vara smutsigt och gubbigt på bruket. Jag hade väl aldrig tänkt mig att jag skulle gå omkring i varselkläder. Samtidigt såg jag också fördelarna med att jobba inom tung industri. Det känns meningsfullt att jobba här, det är ju här jag kan göra verklig skillnad. Här finns det stora energiströmmar att fundera kring och stora vinningar att göra. Det är ett stort driv för mig att det finns saker att göra och att det finns förutsättningar för utveckling.

Det är mycket män på bruket, framförallt inom vissa yrkesgrupper, men det är fortfarande öppet och välkommande. Jag har exempelvis aldrig upplevt kommentarer eller attityder som man kanske faktiskt fått höra när jag sommarjobbat på andra företag. Jag skulle vilja beskriva Holmen som ett medvetet företag.

Det är också tydligt att företaget jobbar aktivt med frågan att få in fler kvinnor, exempelvis så är det 50/50 kvinnor och män som rekryterades som sommarjobbare i år.

 

Hur skulle du beskriva Holmen som arbetsgivare?

Jag skulle vilja beskriva Holmen som en medveten arbetsgivare! Tydlig med arbetsmiljörelaterade frågor, bland annat inkludering och mångfald. Det är en platt organisation, det är nära till både min chef, chefer uppåt och andra personer inom företaget.

Det är stort fokus på hållbarhet. Jag sökte till Holmen för att jag tyckte att hållbarhetsfrågan är viktig och jag upplevde att Holmen har stort fokus på frågan och det måste jag säga att man också levt upp till.  

 

Något du vill skicka med studenter i slutet av sin utbildning?

Sökperioden kan vara en känslig och jobbig period, var inte rädd för att prata om det med dina kursare.

 

Lite mer om Emma

Namn: Emma Torstensson

Intresse:

Senaste lästa boken/film (eller annat intresse som kan lyftas här):