Våra aktuella sommarjobb

Våra aktuella sommarjobb hittar du under lediga tjänster

Ansökningsperioden varierar mellan våra olika enheter.

Sommarjobba i produktionen

De allra flesta av våra sommarjobb finns i produktionen. Du hamnar mitt bland högteknologiska maskiner med styrsystem att jämföra med en jumbojet, och en hastighet på produktionen som i vissa fall når över 1 900 meter/minut. Här får du en inblick i process- och produktutveckling och du får tillsammans med ordinarie personal jobba med exempelvis processövervakning och rullhantering.

Sommarjobba på labb

Labben hittar du på våra utvecklingsavdelningar. Här handlar det om att tillsammans med ordinarie personal jobba med allt från kvalitetskontroll, kemisk analys av återvinningsprocessen till utfärdande av kvalitetscertifikat och medverkan i reklamationsutredningar.  

Sommarjobba i skogen

Har du påbörjat en skoglig eftergymnasial utbildning eller motsvarande har du möjlighet att söka sommarpraktik på något av våra 14 distrikt runt om i landet. Som sommarpraktikant kan du arbeta med bland annat kvalitetsuppföljning av skogsvård, avverkning, gallring och inventering av betesskador. 

Vi har även en möjlighet att erbjuda dig som är gymnasieungdom eller äldre sommarjobb på någon av våra plantskolor i Gideå och Friggesund.

Här hittar du förteckning över sommarpraktikplatser inom Holmen skog 2020.

Övriga sommarjobb

Det finns även möjlighet att få sommarjobb på bland annat ekonomiavdelning, marknadsavdelning, underhåll och transport.