Hur går jag tillväga?

Om du vill göra ditt exjobb på Holmen, kontakta någon av våra kontaktpersoner inom HR.

Aktuella exjobb

Våra aktuella exjobb hittar du under Lediga tjänster.

På Holmens bruk

tillverkas papper och kartong av ved, vatten och el. Processen är så teknikintensiv och komplex att det fortfarande finns mängder av obesvarade frågor, som exempelvis: Vilka nya användningsområden finns det för restprodukter som bildas vid tillverkningsprocessen? Hur kan vi optimera energiförsörjningen? Hur kan vattenreningen göras effektivare? För att bara nämna några få...

I Holmens skogar

växer vår fantastiska råvara. Med ett hållbart skogsbruk ökar tillväxten samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras. Vi jobbar ständigt med att utveckla vår verksamhet inom frågor som gallring och planering.