Känslighetsanalys för operativa och finansiella risker.


Operativa risker

En procents förändring i leveranser och pris för koncernens produkter respektive väsentliga insatsvaror bedöms påverka koncernens rörelseresultat enligt tabellen till höger. Intjäningen under året är relativt jämn. De tydligaste säsongseffekterna är lägre personalkostnader under tredje kvartalet och att elproduktionen vid vattenkraftverken normalt är högre under första och fjärde kvartalet. 

Påverkan rörelseresultat Förändring Pris Leveranser
Kartong +/-1 % 54 29
Papper +/-1 % 54 18
Trävaror +/-1 % 16 3
Virke egen skog +/-1 % 12 8
Vatten- och vindkraft +/-1 % 3 3
 
Insatsvaror      
Virke* +/-1 % 28  
El* +/-1 % 12  
Kemikalier +/-1 % 12  
Övriga rörliga kostnader +/-1 % 14  
Leveranskostnader +/-1 % 14  
Personal +/-1 % 23  
Övriga fasta kostnader +/-1 % 12  

 

* Med hänsyn tagen till skörd av egen skog samt produktion av egen elkraft är resultatkänsligheten netto för koncernen för virke 16 Mkr och el 9 Mkr

 

Finansiella risker

Tabellen visar hur stor effekt en förändring av svenska kronan, marknadsräntan respektive elpriset skulle ha på koncernens resultat före skatt respektive eget kapital med hänsyn tagen till säkringar. 

Resultat före skatt Förändring Mkr
Växelkurser +/-1 % 23
  SEK mot EUR +/-1 % 3
  SEK mot USD +/-1 % 7
  SEK mot GBP +/-1 % 8
  SEK mot Övriga valutor +/-1 % 5
Elpris +/-1 % 1
Låneränta +/-1 procentenhet 21

 

Eget kapital Förändring Mkr
Transaktionssäkringar +/-1 % 99
Investeringssäkringar +/-1 % 3
Equity-hedge +/-1 % 2
Elsäkringar +/-1 % 8
Räntesäkringar
+/-1 procentenhet 12
Skuldsättningsgrad
0,13

Nettoomsättning (Mkr)
16 133

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019