Känslighetsanalys för operativa och finansiella risker.


Operativa risker

En procents förändring i leveranser och pris för koncernens produkter respektive väsentliga insatsvaror bedöms påverka koncernens rörelseresultat enligt tabellen.

Intjäningen under året är relativt jämn. De tydligaste säsongseffekterna är lägre personalkostnader under tredje kvartalet och att elproduktionen vid vattenkraftverken normalt är högre under första och fjärde kvartalet.

Påverkan rörelseresultat Förändring Pris Leveranser
Kartong +/-1 % 51 29
Tryckpapper +/-1 % 54 18
Trävaror +/-1 % 13 3
Virke egen skog +/-1 % 12 8
Vatten- och vindkraft +/-1 % 3 3
 
Insatsvaror      
Virke* +/-1 % 26  
El* +/-1 % 12  
Kemikalier +/-1 % 11  
Övriga rörliga kostnader +/-1 % 11  
Leveranskostnader +/-1 % 12  
Personal +/-1 % 23  
Övriga fasta kostnader +/-1 % 16  

 

* Med hänsyn tagen till skörd av egen skog samt produktion av egen elkraft är resultatkänsligheten netto för koncernen för virke 14 Mkr och el 10 Mkr

 

Finansiella risker

Tabellen visar hur stor effekt en förändring av svenska kronan, marknadsräntan respektive elpriset skulle ha på koncernens rörelseresultat respektive eget kapital med hänsyn tagen till säkringar. 

Resultat före skatt Förändring Mkr
Växelkurser +/-1 % 18
  SEK/EUR +/-1 % 4
  SEK/USD +/-1 % 4
  SEK/GBP +/-1 % 8
  SEK/Övriga valutor +/-1 % 3
Låneränta +/-1 procentenhet 21
Elpris +/-1 % 1

 

Eget kapital Förändring Mkr
Transaktionssäkringar +/-1 % 98
Investeringssäkringar +/-1 % 0
Equity-hedge +/-1 % 13
Räntesäkringar +/-1 procentenhet 20
Elsäkringar
+/-1 % 13
Skuldsättningsgrad
0,13

Nettoomsättning (Mkr)
16 133

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2018