Holmens finansiering hanteras av Koncernstab Ekonomi och Finans vid huvudkontoret i Stockholm.


Som en del av Holmens strategi anges att bolaget ska ha en stark finansiell ställning som ger finansiell stabilitet och möjlighet att fatta korrekta och långsiktiga affärsbeslut relativt oberoende av konjunktur och externa finansieringsmöjligheter. Målet för skuldsättningsgraden är att den inte ska överstiga 0,5 och anpassningen till detta mål utgör en del av den strategiska planeringen.

Holmen använder för del av sin finansiering låneprogram där företagscertifikat och obligationer kan utges på den svenska kapitalmarknaden. Certifikatsprogrammet har ett rambelopp på 6 000 Mkr och certifikat med löptider upp till ett år kan utges i både kronor och euro. Holmens så kallade Medium Term Note Program, där obligationer i kronor eller euro med löptider mellan ett och femton år kan utges, har ett rambelopp på 6 000 Mkr. Mer information om programmet finner du i prospektet till höger. 

Holmen har outnyttjade avtalade kreditlöften om 400 MEUR med förfall 2020-2021. Löftena kan användas för finansiering och som likviditetsreserv och är tillgängliga att utnyttja under förutsättning att koncernens skuldsättningsgrad understiger 1,25. Per 30 september 2018 uppgick skuldsättningsgraden till 0,13

Kreditrating

Holmen har en kort- och långsiktig rating från kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s. Holmen har tilldelats en lång rating BBB+ och en kort rating A-2.  

S&P Rating report July 2018.pdf

 

 


Chef Treasury & Controlling
Stefan Lorehn Holmen
Mobil: +46 70 297 21 71
Avdelning: KEF, Treasury & Controlling
P.O. Box 5407 SE-114 84 Stockholm
Sweden / Sverige

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019