Utdelning för räkenskapsår 2016 

Styrelsen föreslår en utdelning om 13 (12) kr per aktie, vilket motsvarar 5,0 procent av eget kapital.

Utdelningspolicy 

Beslut om aktieutdelning ska grundas på en sammanvägning av koncernens lönsamhetssituation, framtida investeringsplaner och finansiella ställning. 

Under de senaste tio åren har den ordinarie utdelningen i genomsnitt uppgått till 4 procent av eget kapital. Det har inneburit att cirka 80 procent av resultatet per aktie per år har delats ut i form av ordinarie utdelningar. 

Utöver ordinarie utdelning har Holmen lämnat extra utdelningar för verksamhetsåren 1998, 2000 och 2003.

 

 Historik per aktie   2016 2015 2014   2013  2012 2011  2010  2009 2008 2007
 Utdelning, ordinarie   12 10,5 10 9 9 8  7  9  12
 Utdelning, extra  - - - - - -  -  -  -  -
 Utdelning i % av årets resultat  71 158 96 106 41 17  83  58  118  67
 Utdelning i % av eget kapital  5 4 4 4 4 3  4  5  6
                     

 

Till aktiekalkylator

 

 

Skuldsättningsgrad
0,13

Nettoomsättning (Mkr)
16 133

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2018