Utdelning för räkenskapsår 2015 

Vid Holmens årsstämma 2016 fastställdes utdelningen till 10,5 (10) kronor per aktie, vilket motsvarar motsvarar 4,2 procent av eget kapital. 

Utdelningspolicy 

Beslut om aktieutdelning ska grundas på en sammanvägning av koncernens lönsamhetssituation, framtida investeringsplaner och finansiella ställning. 

Under de senaste tio åren har den ordinarie utdelningen i genomsnitt uppgått till 4 procent av eget kapital. Det har inneburit att cirka 80 procent av resultatet per aktie per år har delats ut i form av ordinarie utdelningar. 

Utöver ordinarie utdelning har Holmen lämnat extra utdelningar för verksamhetsåren 1998, 2000 och 2003.

 

 Historik per aktie   2015 2014   2013  2012 2011  2010  2009 2008 2007 2006
 Utdelning, ordinarie   10,5 10 9 9 8  7  9  12 12 
 Utdelning, extra  - - - - -  -  -  -  -  -
 Utdelning i % av årets resultat  158 96 106 41 17  83  58  118  67  70
 Utdelning i % av eget kapital  4 4 4 4 3  4  5  6
                     

 

Till aktiekalkylator

 

 

Skuldsättningsgrad
21%

Nettoomsättning (Mkr)
16 014

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Besöksadress: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2017