Utdelning för räkenskapsår 2018

föreslår en utdelning om 6,75 (6,5) kr per aktie, vilket motsvarar 4,8 procent av eget kapital.

Utdelningspolicy 

Beslut om aktieutdelning ska grundas på en sammanvägning av koncernens lönsamhetssituation, framtida investeringsplaner och finansiella ställning. 

Under de senaste tio åren har den ordinarie utdelningen i genomsnitt uppgått till 4 procent av eget kapital. Det har inneburit att cirka 80 procent av resultatet per aktie per år har delats ut i form av ordinarie utdelningar. 

Utöver ordinarie utdelning har Holmen lämnat extra utdelningar för verksamhetsåren 1998, 2000 och 2003.

 

 Historik per aktie (justerat för aktiesplit 2018) 2017  2016 2015 2014   2013  2012 2011  2010 2009 2008
 Utdelning, ordinarie   6,5 6 5,25 5 4,5 4,5 4 3,5  3,5 4,5
 Utdelning, extra  - - - - - - -  - - -
 Utdelning i % av årets resultat  65 71 158 96 106 41 17  83 58 118
 Utdelning i % av eget kapital  5 5 4 4 4 4 3 4 5
                     

 

Till aktiekalkylator

 

 

Skuldsättningsgrad
0,12

Nettoomsättning (Mkr)
16 055

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019