Insidertransaktioner

EnglishSpråk: Swedish

Här redovisas transaktioner sedan 1 juli 2016 för personer som har insynsställning i Holmen AB i enlighet med rapportering till Finansinspektionen.

Skuldsättningsgrad
0,13

Nettoomsättning (Mkr)
16 133

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019