Insiders

EnglishSpråk: Swedish

Här redovisas en lista med personer som har insynsställning i Holmen AB i enlighet med rapportering till Finansinspektionen.

Läs mer här om du vill ha information om nuvarande och dåvarande insynspersoners innehav och transaktioner över tiden.

Skuldsättningsgrad
19%

Nettoomsättning (Mkr)
15 513

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Besöksadress: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2017